วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

เรื่อง    มดตัวน้อย

             หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เรื่อง มดตัวน้อย เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ที่จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย    โดยแต่งเป็นคำคล้องจองแบบง่ายๆ แต่ละหน้าเป็นข้อความที่สั้น เข้าใจง่าย    เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อ  ลักษณะของมด อาหาร และที่อยู่อาศัยของมด เพื่อให้เด็กได้รับความรู้จากเนื้อเรื่องในหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ได้เรียนรู้คำศัพท์  ความสนุกสนาน  เพลิดเพลินจากการพูดคำคล้องจอง  ภาพมีความสวยงามเร้าความสนใจของเด็กปฐมวัย  สีสันสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของเด็กปฐมวัย  เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น   ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกไปที่ไดรฟ์ได้ที่นี่
นิทานเรื่อง . . มดตัวน้อย